Prejudsiell rettselement for en rettsavgjørelse, VARSKO!! Offentlg svindel utøves!

Se rettsavgjørelse om prejudisiell bindene inngått skifteavtale - se på SKIFTEAVTALE