Påregnelig, paaregnelig

SIDE UNDER UTVIKLING

Skal omtale paaregnelighet /påregnelighet dersom det etableres et anlegg som kan lede til overhengede sikkerhetsrisko for områder utenfor anlegget.

Likeså dersom det gis byggetillatelse for boliger utenfor et anølegg, der boligområdet må gis betegnelsen å våre påregnelig kan væ're utsatt for overhengde sikkerhetsfare.