Fana golfklubb tar til fornuft! Hva gjør den andre synderen: Bergen kommune!

Det ryktes - medlemmer i klubben informeres, spill nord for Fleslandsveien skal avvikles, knyttet til den anlagte 18-hulls golfbanen i Fana. Nytt anlegg syd for Fleslandsveien skal erstatte skandalebanen nord for Fleslandsveien.

Skandalebanen kan få sin endelikt! Skandelebanen der banebredder indikerer tyveri av nabogrunn, kan få sin endelikt! Prosssen på Sæveruds eiendom blir bevis på juksets makt i hån mot kulturverdier!

Naboer som er lurt til å inngå leieavtaler kan ta opp ny kamp!

Golfbanen, bygget uten idrettsfunksjonell godkjenning, uten å etterleve reguleringsbestemmelsene, kan bli nedlagt! En golfbane bygget med fortiing av kunnskap om banebredder, fortiing om avstander til nabogrenser, der grunneier og naboer er holdt for narr. Lagdommer og leder i Fana golfklubb, har måtte ta spillet "ned av veggen". Åpenbart må alle urettmessige handlinger påpekt i JUKSETS MEKKA stride mot en sann dommergjerning på sikt! Dommerskjønn er forsøkt i kampen mot det nedgravde drivhus! Hittil har dommeren tapt i sitt skjønn! Uvant for en dommer, med foreløpig sant! Muligemns et varsel om å holde seg til loven og legge skjønn i "avfallsdunken"!

En golfbane bygget med tippemidler som burde vært anvendt annet sted på et rettmessig anlegg!

Kan Bergen kommune og Fana golfklubb prøve seg på en ny skandale? I tråd med Juksets Mekka kan alt skje!

Fra dagspressen kan leses; Nå har også Høyre og Arbeiderpartiet fått sans for juks! Eller får de smake "egne handlinger" som de har erfaring med!?

Slutt å juks med borgerne og deres eiendommer! Det er avdekket nok juks fra politiske organer, fra forvaltning og fullmaktshavere!

Åpenbart kan vi slå fast;

Vi har et samfunn av "JUKSEMAKERE"!