Linker til beslektede websider

Tore Sandbergs bok: Narrespill

En beskrivende og forklarende bok om et Narrespill i regi av bank, og det offentliges juksemakeri.

Det er skremmende at vi, likeverdige borgere med de som er rammet, lar slikt finne sted! Hvem blir neste! Har vi med utøvelse av juridisk håndverk - utøvelse av organisert kriminalitet?!

Flott bok av Tore Sanberg. Kan kjøpes gjennom bokkilden.no.

For å unngå den juridiske makt utøvet av andre, er tydelighet og vaktsomhet i hver handling sentralt. Ikke la andre få manipulere! Også det norske samfunn er åpenbart blitt et samfunn av Juksemakere.

Slik vi ser det: Boken må leses som et varsel! Vokt deg for hvem som er dine rådgivere, forbindelser og hvordan du forholder deg til disse! Husk - skriv referat fra alle møter/telefonsamtaler med eksterne i sak. Ha alltid med; Hvem er aktører/tilstede, tema behandlet,hva ble besluttet, din oppfatning og din oppfatning av den enkelte deltakers mening/innspill. Dernest hvem skal gjøre hva. Send alltid det skriftlige referat til deltakerne! Håndter innsigelser / misforståelser skriftlig i forhold til referatet. JT

Klikk her, link til ; Tore Sandberg - boken Narrespillet

Hva skjer i Norge?

En bestemors, Tove Steinbos, våkne omtale av et samfunn. Hva skjer i Norge omtaler et Norge der sannhet og rettferd er ute av kontroll, eller der nettopp kontroll styrer unna sannhet. Boken omtaler temaer som har vært i pressen. Men kjære borgere, i pressen er knapt toppen av isfjellet!
Mange, mange borgere er daglig utsatt for ovegrep av forvaltning i kraft av den juridiske statsmakt, eller bare i kraft av makten!


Kjøp boken hos Aschehoug. Det ser ut for at bokhandlerne ikke finner boken verdig, selv i et valgår!
Er nettopp likegyldighet grunnlag for at makten rår sterkere enn vi ønsker! Eller ønsker vi det slik? Er vi alle "tullebukker" og ikke bryr oss om de det rammer, men når det rammer en selv, da...!
Boken HVA SKJER I NORGE anbefales!

Link: Mer info om boken HVA SKJER I NORGE

Advokat Ole Chr Høie

Les gode publikasjoner hos
Advokat Ole Chr. Høie