Ta kontaktJuksemaker-toppen setter pris på kontakt / innspill, fra deg som har lest sidene.

Har du kommentarer til saker som tas opp, vil vi så raskt som mulig søke å gi tilbakemelding.

Aktuelle tema som tas opp er fortrinnsvis samfunnsaker. Vi ser det som viktig at tema behandles på en måte slik at endring i retning av bedring for brukerne, påvirkes.

Har du nye saker som bør omtales, setter vi pris på det.

Hvis du har lest Juksemaker-toppen sidene, har du dannet deg et bilde av ideen bak dette engasjementet.

Vi minner om at det er tema som er det viktige. Sjikane er ikke ønskelig. Saklig fremstilling for å belyse allmenn informasjon rundt problemstillinger man til daglig ikke får erfaring med, er stikkord.

Dersom navn på personer er del av informasjonen, vil navn bli brukt, som del av informasjonen.

Når dette er sagt, velkommen med innspill.

Juks skal ikke lønne seg!

Så langt det er mulig, vil enhver sak bli gjenstand for en fakta utredning før saken tas inn på sakslisten. Ta kontakt !Ta kontakt med oss på e-post.