Her er noen artikler som seriøst omtaler juks i samfunnet.

Et samfunn av juksemakere?

Dagens Næringsliv 21/11 2005 - leserinnlegg.

Skrevet av advokat Morten Haugen,
advokat i Rime & Co advokatfirma da


Denne artikkel kan leses ved å søke i Dagens Næringsliv.
En tillater seg å referere fra en setning der det sies:
" Uten aktive og ansvarlige borgere i juksemakerens
sosiale nettverk, vil ulovlighetene øke i raffinement,
og dermed også i omfang."

En kan lure på, hvem er ansvarlige borgere.
Vi er ikke tildelt denne ære, idet advokat
Morten Haugen ikke ønsket leserinnlegget gjengitt på dette web domenet.

Til tross for at vi da muligens "ikke er ansvarlige borgere", anser vi artikkelen for å ha et saklig og godt innhold. Men, hvem bryr seg om et leserinnlegg - ja, hvem bryr seg om et web domene! Tiden får vise om ikke juksemakerne får status som de ansvarlige? Er det noe som peker i den retning?

Snusk i domstolene

Snusk i domstolene
Er domstolene rettferdig? Da må du nok tro om igjen. Det er vanlige mennesker som utøver domstolfunksjonen. Like feilbare som du og meg, intet annet. Brukes skjønn og er økonomi / regnskap involvert - farer det lett på "ville veier"!

Bør vi nå våkne å se til denne bastion! Har den en kusntig plass i samfunnet, såkalt historisk tredje statsmakt? Må borgere bli mobbet av domstolsfunskjonen, skjult bak de teatralske kapper og høye søyler?

Les en artikkel av Ole Fjell- sakset fra bergens Tidende 9/5 2007. Det settes ord på temaet!

Advokater - tid for selvransakelse blant advokater

"Er det mulig å misforstå oppdraget som advokat i den grad at man begår, eller medvikrer til, en kriminell handling?"


Link: Aftenposten artikkel av Katrine Stangvik Selvransakelse blant advokater

Flere artikler kommer