Juksemaker - toppen
Saksliste - håndtering - link

Det er angitt en saksliste. Sakene har, før link er angitt, fått en meget kort beskrivelse. Saker kan bli slettet uten nærmere redegjørelse.

Link oppgis når sak er behandlet. BLA I SAKENE!


SAK 07 006 Tema: Skal juridisk utøvere ha beskyttelse mot sine kriminelle handlinger som andre kriminelle?

Sakens status: Behandles Sted: Norge Juksemaker:Ikke tildelt Link:Ikke tildelt


SAK 07 005 Tema: Advokat konspirasjon - kriminell handling?

Sakens status: Behandles Sted: Norge Juksemaker:Ikke tildelt Link: Ikke tildelt


SAK 07 004 Tema: AKTIVE AKSJONÆRER I NORSKE AKSJESELSKAPER. DEN DØMMENDE STATSMAKT KAN RUINERE DEG?

Sakens status: Behandles Sted: Norge Juksemaker: Ikke tildelt Link: Ikke tildelt


SAK 07 003 Tema: Verditakst som dokumentbevis? Må takstordningen avskaffes?

Sakens status: Behandles Sted:Norge Juksemaker:Ikke tildelt Link: Ikke tildelt


SAK 07 002 Tema: Bergen kommune/ Fana golfklubb - JUKSETS MEKKA!

Golfbanen nord for Fleslandsveien - del av 18-hullsbane - er fremskaffet av Bergen kommune / Fana Golfklubb. Man har evnet å jukse seg til å få igjennom sin vilje - i en stil som går langt utover det den jevne golfspiller bør finne verdig. Det bør stride mot golfsportens ånd å bruke en bane som er heftet på systematisk juks fra ende til annen. Vi stiller spørsmål ved en forvaltning ( Bergen kommune ) som verken følger nasjonale, eller sine egne, lokale retningslinjer. Prosjektansvarlig er muligens blandt likesinnede i JUKSETS MEKKA!
Sakens status: Gjennomgått - følges opp Sted: Bergen / Fana

JUKSEMAKERE:
Bergen kommune
v/Kommuneadvokat Helge Strand
v/Kommunaldirektør Finn Strand
v/Kommuneoverlege Harald Aasen
Fana golfklubb
Trygve Tønjum prosjektansvarlig

Link:
FORSIDEN AV RAPPORTEN JUKSETS MEKKA.

KLIKK PÅ BILDET

Du kommer til rapporten JUKSETS MEKKA. Rapporten fremstår å avdekke skandaler som i realiteten må anses som OFFENTLIG SVINDEL. Bergen kommune er synderen! Saken krever ytterliger avklaringer.

Korrespondanse som har etterfulgt JUKSETS MEKKA er lagt ut. Mulighet for bestilling av rapporten er også angitt.


07 001 Tema:
Offentlig svindel utøvd av norsk domstol.


En person etterlever et foreliggende rettsforhold. Flere år senere medfører etterlevelsen, at domstolen straffer den lovlydige personen. En slik offentlig / rettslig handling må karakteriseres som offentlig bedrageri / svindel.

Sakens status: Behandles Sted: Bergen Juksemaker: Domstolen Link: Ikke tildelt


006 006 Tema:
Ved skilsmisse - hold deg unna avtale!


Ved skilsmisse, hold deg unna avtale! Krav om likvidasjon kan bli fremmet!

Sakens status: Behandles Sted: Bergen Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt


06 005 Tema:
Kjører du bil - vokt deg for det sorte hullet

Kjører du bil - vokt deg for "det svarte hullet!" Du kan bli tiltalt for uaktsomt drap!

Sakens status: Behandles Sted: Bergen Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt06 - 001 Tema:
Sikkerhetsforskrifter golfbaner


Golfbaner har formelt ingen lovfestet forskrift for sikkerhet i forhold til de omkringliggende areal. Det er dog, av Norges Golfforbund, utarbeidet anbefalte sikkerhetsforskrifter. Det er et håp, at disse blir gjeldende praksis, ved alle offentlige håndteringer av golfbaner. Hvordan er det med sikkerhet ved et golfanlegg? Anlegges golfbaner på for små areal - jukses det med sikkerheten på bekostning av dem som er utenfor banen?

Sakens status: Behandles Sted: Anonymt Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt


06 - 002 Tema:
Avfall - er det likhet for loven? Hva vet kommuneadvokaten?


Gartnerianlegg som rives - kan det bare graves ned i bakken? Kan kommunen håndtere avfall som det passer? Kan kommuneadvokaten jukse med egne regler/lover?
Sakens status: Behandles Sted: Bergen Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt


06 - 003 Tema:
Den prejudisielle felle?

Hva vet vi om prejudisielle håndteringer i en rettsinstans? Kan vi bli lurt? Kan det ligge an til juks? Til bruk for kriminelle advokater tilpasset det juridiske system?
Sakens status: Behandles Sted: Anonymt Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt


06 - 004 Tema:
Byfogdembete, kan de bryte aksjeloven?


Skal aksjeloven følges også av byfogdembetet? Hva betyr rett og plikt for en styreformann?

Sakens status: Behandles Sted: Anonymt Juksemaker: Foreløpig uavklart Link: Ikke tildelt