Tingrettsdommer Nini-Ring, Nini Ring - familiekjede med advokat Erik Knudser