Sak 07 002 JUKSETS MEKKA

Korrespondanse vedrørende JUKSETS MEKKA

Dokumenter er angitt etter dato. Klikk på tekst for å åpne brev eller vedlegg
som følge av tema tatt opp i JUKSETS MEKKA.


070808 JT 129 Bergen kommune Kommunaldirektør Finn Strand ( Svar på mottatt brev datert 15/5 2007)
070623 JT 128 Brev til FYLKESMANNEN i Hordaland vedr JUKSETS MEKKA DEL III
..........JT128 vedlegg 1 Brev fra etat for vann og avløp
..........JT128 Vedlegg 2 Nytt deponi etablert av Fana golfklubb ved nedgraving av drivhus - flyfoto
070623 JT126 Brev til NNI v/ Arnold Håland vedr JM DELIII Frist 30/6 2007
070623 JT125 Brev til BERGEN KOMMUNE v/Byrådsleder Monica Mæland vedr JUKSETS MEKKA DEL III
070608 JT102A Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet vedr Juksets Mekka DEL I
070605 JT105A Brev fra MILJØVERNDEPARTEMENTET vedr. Juksets Mekka DEL I
070515 Fra Byrådsavdeling for Helse og omsorg ved Finn Strand kommunaldirektør

SYSTEMATISK JUKS - OFFENTLIG NARRESPILL - ELLER
OFFENTLIG SVINDEL

Les om Bergen kommunes skandale regulering for en 18-hulls golfbane i Fana.

FORORD

Forord JUKSETS MEKKA Bergen kommune / Fana golfklubb

Les om hvordan en reguleringsplan blir brukt i vårt offentlige system. Se hvordan utsagnet "BUKKEN OG HAVRESEKKEN" blir en realitet i kraft av Plan - og bygningsloven. En ordning uten reell nøytral kontroll. Snakk om offentlig kameraderi i lovens navn, for å utøve juks!

Klikk på bildet for tilgang til tekst gjennomgang og vedlegg DEL I..

Tekst for de tre påfølgende bilder:

Med rød strek er merket farlig- / forurenset areal. Den ytterste røde strek markerer krav til et minimums golbaneområde - normregulert i henhold til Miljøverndepartementet og Norges Golf forbund. Et golfbaneområde skal inneholde golfbanens spilleområde og sikkerhetssone. Spilleområde og sikkerhetssone gir spillefeltets avgrensning. Denne avgrensning er sammenfallende med avgrensning for reguleringsplanens detaljområde SP1: område for golfaktivitet. Ingen golfballer skal falle utenfor planområdet SP1.

Areal påført røde horisontale streker, er utenfor området for utøvelse av golfaktivitet - på annens eiendom. Golfbanen kan ikke eksistere uten dette areal disponibelt. Når det reguleres og leies 1/4 av nødvendig areal for en golfbane, da fremstår det å være utøvet GROVT TYVERI av reguleringsmakten og byggherrene Bergen kommune og Fana golfklubb. Bare å bygge golfbanen fremstår å være en kriminell handling.

Grovt TYVERI fordi grunnlaget for tyveriet er hjemlet i bruk av offentlig makt. Hjemlet i det offentliges rett til å utforme en reguleringsplan. En offentlig rett som gir ekspropriasjonsmakt ved bruk av Oreigneloven.

En golfbane skal ha minimum 150 – 210 meter banebredde!

Golfbanen til Bergen kommune / Fana golfklubb har kun 30 til 50 meter banebredde. De øvrige 100/150 meter, tilgang og bruk, er fremkommet ved tyveri av annen eiendom ( ingen leie ). Arealet brukes som sikkerhetssone. Arealet er i henhold til sikkertsnormer et meget farlig område, utenfor spesialområdet i reguleringsplanen: SP1 golfbaneområdet. Naturligvis skapes bitre KONFLIKTER av byggherrenes framferd.

".... et monument på mangelfull planlegging og saksbehandling".

(Sakset fra Fana golfklubbs brev, v/Morten Menes, til Bergen kommune datert 25/11 2003).

Det er Fana golfklubb og Bergen kommune som selv har planlagt og vært byggherre for golfbanen. Dernest skyter de to planleggere og byggherrene på hverandre om egen dumhet . Er vi i molboland der molboer fremlegger en reguleringsplan, etter en "omfattende" planprosess, og bygger til sin egen molbogolfverden! Nettopp et monument på ordtaket

”BUKKEN OG HAVRESEKKEN”

I vårt ambisiøse samfunn, må slikt kalles forvaltningskriminalitet og manipulerende bruk av reguleringsmyndighet, utført av Bergen kommune. Enn videre urettmessig byggherreaktivitet av byggherrene Bergen kommune og Fana golfklubb.

Det er urettmessig bygget en golfbane. Golfbanen er bygget uten rettidig byggetillatelse og uten å følge reguleringsbestemmelsene!! Fra Kirke - og kulturdepartementet er utbetalt millioner uten å fremlegge idrettsfunksjonell godkjenning! Fylkeskommunen i Hordaland og Bergen kommune har totalt sviktet den formelle prosedyre! Ingen kontrollerer i molboland!

Kan vi snakke om offentlig og sivil ulydighet! Kan vi snakke om juks!

DETTE ER BARE 1. AKT I JUKSEMAKERNES GOLFSPILL

Dette var kjent allerede i 1999 - lenge før banen ble bygget. Fanaposten hadde rett i sin overskrift og artikkel:

Fanaposten sin artikkel er vedlegg 6a i gjennomgang DEL I. Det vedlegget er lesbart.


Les om skandale verktøyet ekspropriasjon og forhåndstiltredelse. TYVERI UTØVES - MILJØSVIK - HÅN MOT SAMFUNNETS ORDNIGER.

Klikk på bildet for tilgang til tekst gjennomgang og vedlegg DEL II..


DEl III Nedgraving av drivhus - Brudd på miljølover og reguleringsbestemmelsene.

Klikk på bildet for tilgang til tekst gjennomgang og vedlegg DEL III..
>BESTILLING AV RAPPORTEN

Saken JUKSETS MEKKA er omtalt i en trykt rapport. Trykksaken er på 250 sider. Rapporten er i A4 format, innlimt i plastomslag med klar front og 20mm rygg.
Rapporten er dessverre ikke på lager. Bruk derfor elementene slik de er lagt ut på web siden. Vedlegg vil bli fullstendig etterhvert. Kvalitet på noen vedlegg er ikke så god. Skal prøve å bedre kvaliteten.

Før utsending av nye rapporter finner sted, må det foreligge tilstrekkelig antall i bestilling.

Rapporten kan bestilles ved å sende mail til:

da.an@c2i.net. Informasjon blir sendt om betaling og når sending kan påregnes.

OBS! Husk å oppgi mottaker med adresse. Rapporten sendes når betaling er registrert.

Rapporten koster kr 400,-

Rapport JUKSETS MEKKA