Juksets-Mekka-III-Domstolene

SIDEN ER UNDER UTVIKLING


Juksets-Mekka-III-Domstolene
Aktuelle tema

- hva skjer i domstolene
- fremstilling / språkbruk i rettsavgjørelser.
- å ha frykt for juridiske manipuleringer
- å ha frykt for den gjeldende rettsordning
som dekker over juridiske aktørers
kriminelle handlinger.


Side elementer under utvikling