JUKSEMAKERLISTEN

Klikk på juksemakeren og les mer!

Bergen kommune, v/ Byrådsleder
Monica Mæland, Bergen

Fana golfklubb, BergenToril Johanne Nergaard, Bioingeniør, Bergen


Hilde Ruus, Advokatfullmektig, Bergen


Finn Strand, Kommunaldirektør, Bergen


Helge Strand, Kommuneadvokat, Bergen


Trygve Tønjum, Prosjektleder, Bergen


Harald Aasen, Kommuneoverlege, Bergen


Juksemakerlisten er satt opp alfabetisk, tjener kun for å koble listens medlemmer til sak og handlinger, og er ment som som informasjon og advarsel.

Man bør kjenne Juksemakerens fremgangsmåter for å beskytte seg selv og andre.

En Juksemaker kan ha flere saker knyttet til seg. Sak vil være knyttet til Juksemakeren ved link. Klikk på den omtalte juksemakeren. Stikkord og saksforholdet skal komme frem.

Den eller de som rammes av Juksemakernes metoder sliter umennskelig. Urett gis rettskraft, og dermed blir urett rettslig leaglisert.

Studer metodene som vanligvis benyttes. Ta lærdom.

Vårt samfunn er sterkere dominert av disse kreftene enn vi ønsker å ta inn over oss.

Er Norge et samfunn av Juksemakere? Disse kreftene er en trussel mot trygghet i samfunnet!

Rettsikkerhet er ingen selvfølge i Domstolene!