Linker til Juksets Mekka vedrørende golfbanen i Fana

Juksets Mekka I

Juksets Mekka II under arbeid for utlegging på www

070808 Brev til Kommunaldirektør Finn Strand