Advokat Erik-Knudser-likvidasjon - advokaten vet ikke hva han gjør, leder kunde mot likvidasjon!

Det strenge forhold som er angitt i telefaksen, fortier advokat Erik Knudser i sitt vitneprov avgitt i Gulating lagmannsrett,i en rettsmetode knyttet til en for sen anførsel, organisert av advokat Olav Jordal

Handlingen fremstår som organisert advokat kriminalitet, og "fraværende" dommere

Her fratas Dagfinn Andersen å strengt få etterleve Skifterettens avgjørelse slik telefaksen erklærer.

ADVOKAT SVIK ER ET FAKTUM!