Juksemaker-toppen : Hvorfor?Juksemaker-toppen ser til:

Er du den neste som skal rammes av forvaltningskriminalitet ved fortiing og trenering!

Som skal rammes av juridiske utøvere med sine juridiske manipuleringer!

Har vi en domstol eller er det en "dumstol" ?

Er Regjering, Storting og Stortingets justiskomite uten evne til å følge med konsekvenser av lovgivning, og den juridiske håndtering som utøves av advokater og domstol?

"Et samfunn av juksemakere?"

Et samfunn på ville veier som rammer blindt?

Kan vi få slutt på den juridiske mobbing av befolkningen?

"Er det mulig å misforstå oppdraget som advokat i den grad at man begår, eller medvirker til, en kriminell handling?"

Se på JT SAKSLISTEN - finn hvorfor det blir JUKSEMAKERE! Se hvordan det kan skje. Vurder selv hvorfor og hvordan en skal være på vakt mot de oppgitte personer / organisasjoner!

Se på JT listen - JUKSEMAKER LISTEN! Listen er ment å være til informasjon og et varsel for allmuen! Allmuen må være særlig aktsom når disse personer / organisasjoner er involvert. Informasjon og varsel er utelukkende med bakgrunn i angitt sak.